Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Quy trình mua like Facebook ở MuabanlikeFB.com

Bước 1: Bạn chọn gói like thích hợp cho mình ở các bảng 1, 2, 3 (chúng tôi có cung cấp các gói ngoài bảng trên để đảm bảo yêu cầu của quý khách)
Bước 2: Hãy liên hệ với chúng tôi bằng các hình thức trên, khuyến khích liên hệ bằng điện thoại để gặp trực tiếp và trao đổi mua bán hợp lý và nhanh chóng các thóa thuận về thời gian, cách thức cũng như chuyển tiền và gửi link cần tăng like cho chúng tôi.
Bước 3: Sau khi kiểm tra link cần like và bên mình đã nhận được tiền (nhận trước 30%-50%) bên mình sẽ liên hệ lại cho bạn và sẽ tiến hành tăng like một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sau khi đã hoàn thành (từ 5-24 tiếng, tùy thuộc vào số lượng) thì bên mình sẽ liên hệ lại với bạn, sau khi xác nhận đã đủ số like thì bên bạn chuyển nốt số tiền còn lại.